Zenoaberz.nl

1997

Thema optocht: "Nieuws wat noe weer"

Thema wagen: "De Goorsche Godenzonen".                                                        

Prijs: 4de                                                                                                                          Waren de goden kosmonauten?

 

                           Goorse studiegroep Ze Noaberz

                      doet spectaculaire ontdekking (deel 1)                               

 

Al jaren verichten de leden van de spirituele Goorse groep Ze Noaberz onderzoek naar de herkomst van mythologische verschijnselen in Oost-Nederland. Veel van deze verschijnselen, zoals o.a. de jaarlijkse paasvuren,zijn terug te voeren naar de verering van oud-Germaanse goden. Uitgebreide bestudering van Edda, een verzameling oud-Germaanse beschrijvingen,tekeningen en landkaarten, heeft geleid tot het ontdekken van een landkaart van Oost-Nederland van meer dan 10 eeuwen oud. Op deze landkaart wordt een gebied zo groot als de huidige Hof van Twente aangegeven als een belangrijk religieus gebied met Goor als centrum. Op basis an de aanwijzingen op de landkaart hebben Ze Noaberz opgravingen gedaan in de Hof van Twente en daarbij zijn een aantal spectaculaire vondsten gedaan. In Diepenheim zijn zeer nauwkeurige bouwstructuren gevonden en in de Leemkuil in Markelo zeer grote koppen, die met de huidige stand van de techniek niet zijn na te bouwen. Daarnaast zijn in de Meene een aantal banen ontdekt die lijken op landingsbanen en op de bodem van het Twentekanaal zijn beelden gevonden van een metaalsoort die we op aarde niet kennen. Verdere analyse van deze vondsten heeft geleid tot de spectaculaire ontdekking dat de Hof van Twente en Goor in het bijzonder eeuwen geleden bezoek heeft gehad van buitenaardse bewoners. Dit bezoek moet een dusdanige indruk hebben gemaakt op onze oud-Germaanse voorouders, dat zij deze bezoekers als goden zijn gaan vereren. Een zeer intensieve verering is volgens Ze Noaberz een verklaring voor het nog steeds voorkomen van mythologische verschijnselen in Oost-Nederland in huidige tijden.

(Uit Nieuwsblad der Mythologie  - December 1997)

 

 

Goden dit jaar terug op aarde!

 

Ze Noaberz ontcijferen raadsel

Goorse Godenzonen.

 

In de afgelopen maanden hebben de leden van de spirituele Goorse groep Ze Noaberz verdere onderzoek gedaan naar de oorzaak van de sterke drang om mythologische rituelen uit te voeren in de Hof van Twente. Daarbij is uitgegaan van een eerdere gedane ontdekking en is verder onderzoek gedaan aan de hand van oud-Germaanse sagen, een planetarium, een eeuwenoude kalender en landkaarten. Uit vertalingen van Oud-Germaanse sagen blijkt dat onze verre voorouders vele malen bezoek hebben gehad van buitenaardse bewoners. Deze bezoekers, of beter goden, gingen vaak relaties aan met Germaanse vrouwen waaruit godenzonen voort kwamen. Deze godenzonen leven samen met de goden in de hemelen, waaruit zij periodiek neerdalen om de band tussen de aardse Germanen en de buitenaardse goden te onderhouden. Nadere analyse van een complex planetarium heef uitgewezen dat de buitenaardse goden afkomstig zijn van de ster Tau Ceti, die 11,8 lichtjaren van de aarde is verwijderd. Ontcijfering van de eeuwenoude kalender heeft vervolgens aangetoond dat iedere 1180 aardejaren een bezoek van de godenzonen aan aarde plaasvind. Met behulp van zeer nauwkeurige computerprogramma's is bepaald dat het volgende bezoek van de Goorse godenzonen zal plaatsvinden op 28 juni 1998. De landkaart van de Hof van Twente geeft aan dat de Goorse godenzonen een route afleggen door Goor om zo de band tussen de Goorse Germanen en de goden te onderhouden.Het zal een ceremoniĆ«le parade zijn, die zal eindigen bij de Tempel van de hogepriesters in het centrum van Goor. Daar zullen de Goorsche Germanen vervolgens offers brengen ter ere van de goden en het bezoek van de Goorse Godenzonen. Deze periodieke bezoeken zijn volgens Ze Noaberz een verklaring voor de sterke drang om nog steeds mythologische rituelen uit te voeren in de Hof van Twente.

(Uit Nieuwsblad der Mythologie - April 1998)