Zenoaberz.nl

2000

Thema optocht:

Thema wagen: "De toekomst is al lang begonnen".

Prijs: Nachtoptocht 2de

       Dagoptocht 7de

 

De Goorse ziener Nostranoaberus, heeft aan het begin van deze nieuwe eeuw voorspellingen gedaan over de toekomstige ontwikkelingen in het Goorse Haagje. Nostranoaberus is een telg uit de familie van de zeer bekende ziener Nostradamus, die in het verleden enige rake voorspellingen heeft gedaan ten aanzien van toekomstige wereldse ontwikkelingen. De voorspellingen van Nostranoaberus hebben betrekking op ontwikkelingen in de Goorse samenleving voor de komende eeuw en zijn gebaseerd op de huidige stand van zaken in de wereld.

 

De huidige wereld van veel mensen bestaat nog voor een deel uit historische zaken en voor een ander deel uit toekomstige zaken. Hiermee wordt bedoeld dat mensen nog steeds op historische wijze goden aanbidden in kerken en moskee├źn, maar aan de kant gebruik maken van allerlei moderne technologie├źn zoals mulitmedia en de ontwikkelingen in de biochemie. De trend die kan worden onderscheiden in het historische deel is dalend en deze trend blijkt onder andere uit het dalende kerkbezoek. Uit deze twee trends blijkt dat de rationalisering van de samenleving zich in de komende eeuw wel zal voortzetten.

 

Dit blijkt ook uit de voorspellingen van de Goorse ziener Nostranoaberus, die bol staan van de verdergaande rationalisering van de Goorse samenleving. Nostranoaberus doet op de twee gebieden, mensen en gebouwen, zeer opmerkelijke voorspellingen. Het aantal markante Gorenaren in de Goorse samenleving zal in de toekomst drastisch afnemen. Door de grootindustrielen in Goor zullen een aantal Gorenaren worden uitgekozen die model staan voor de ideale werknemer. Deze mensen zullen vervolgens worden gereproduceerd en geprogrammeerd met behulp van de kennis uit de biochemie en de multimedia met als gevolg identieke mensen. Daarnaast zal het kerkbezoek zijn gedaald naar nihil en de Petrus en Paulus kerk dienen als de plek waar deze identieke mensen worden gereproduceerd en geprogrameerd. Nostranoaberus ziet daarbij dat de pastoors worden vervangen door wetenschappers die de volledige macht hebben over de Goorse samenleving.

 

Het bovenstaande lijkt een angstaanjagend beeld maar gezien de huidige stand en de trend van de technologie lijkt het erop dat de toekomst al lang is begonnen. Ten aanzien van het bovenstaande beeld moet daarnaast nog worden opgemerkt dat ook zieners, en zeker de Goorse ziener Nostranoaberus, nog wel eens een verkeerd beeld van de toekomst kunnen hebben.